אמירה לגוי

מתוך דפי מקורות עם הנחיה בשיעורים שהעברתי בכולל ארץ חמדה לאנשים עובדים המעוניינים בלימוד מעמיק

קרא עוד  
האם מותר לתת לגוי לעשות מלאכה באופן שנראה שחפץ שיעשה אותה בשבת? ועוד

האם מותר לתת לגוי לעשות מלאכה באופן שנראה שחפץ שיעשה אותה בשבת? ועוד

האם מותר להניח רכב במוסך של גוי סמוך לשבת ולקחתו מיד במוצאי שבת? דפי הנחיה בלימוד הלכות שבת סימן שז סעיפים ג-ד

קרא עוד  
האם מותר ליצור ערפל מקרח יבש בשבת?

האם מותר ליצור ערפל מקרח יבש בשבת?

עיסוק נרחב בגדרי איסור מוליד בשבת

קרא עוד  
בישול אחר בישול

בישול אחר בישול

האם מלאכת בישול האסורה בשבת היא יצירת מהפך בחפץ, או כל שינוי משמעותי? האם אדם שמבשל קצת אחרי "בן דרוסאי" ולא הגיע ל"כל צרכו" עבר איסור דאורייתא? ועוד

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות