חוברת חזרה מסכת ברכות פרק ראשון בעיון- סוגיות נבחרות

זמן קריאת שמע, תיקון חצות, איסור אכילה קודם ק"ש ועוד, קריאת התורה יחיד או ציבור, פסק הלכה בסוף זמן ק"ש, המלך הקדוש והמלך המשפט


אתר זה נבנה באמצעות