שאלות חזרה למבחן חו"מ חלק ג

שאלות ותשובות חזרה על חו"מ חלק ג המבוססים על שאלות שנשאלו במבחני הדיינות, בצירוף שאלות שנכתבו על ידי לצורך השינון (מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי)

קרא עוד  

שאלות חזרה למבחן חו"מ חלק ב

שאלות ותשובות חזרה על חו"מ חלק ב המבוססים על שאלות שנשאלו במבחני הדיינות, הצירוף שאלות שנכתבו על ידי לצורך השינון מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  

טוב לשכנו- סיכום הלכות שכנים

מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  

ולעולם כל משפט-טוען ונטען

מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  

גביית חוב הרשאה וערב

מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  

ולעולם כל משפט- מקח וממכר

סיכום וסידור בהלכות מקח וממכר מסימן קפט- רכו מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  

ולעולם כל משפט-אונאה מתנה ושכיב מרע

סיכום וסידור של הלכות אונאה מתנה ושכיב מרע מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  

ולעולם כל משפט- מתוך אבידה הפקר נחלות אפטורופוס שומרים ונזיקין

מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  

סיכום הלכות דיינים עדות

מותר להדפיס שלא למטרות מסחריות, ולשימוש פרטי בלבד

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות