שאלות חזרה למבחן חו"מ חלק ג

שאלות ותשובות חזרה על חו"מ חלק ג המבוססים על שאלות שנשאלו במבחני הדיינות, בצירוף שאלות שנכתבו על ידי לצורך השינון (מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי)

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות