ולעולם כל משפט- מקח וממכר

סיכום וסידור בהלכות מקח וממכר מסימן קפט- רכו מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות