שאלות חזרה למבחן חו"מ חלק ג

שאלות ותשובות חזרה על חו"מ חלק ג המבוססים על שאלות שנשאלו במבחני הדיינות, בצירוף שאלות שנכתבו על ידי לצורך השינון (מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי)

קרא עוד  

שאלות חזרה למבחן חו"מ חלק ב

שאלות ותשובות חזרה על חו"מ חלק ב המבוססים על שאלות שנשאלו במבחני הדיינות, הצירוף שאלות שנכתבו על ידי לצורך השינון מותר להשתמש, ולהדפיס באופן פרטי, אך לא להפצה ולא לשימוש מסחרי

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות