האם מותר לתת לגוי לעשות מלאכה באופן שנראה שחפץ שיעשה אותה בשבת? ועוד

האם מותר לתת לגוי לעשות מלאכה באופן שנראה שחפץ שיעשה אותה בשבת? ועוד

האם מותר להניח רכב במוסך של גוי סמוך לשבת ולקחתו מיד במוצאי שבת? דפי הנחיה בלימוד הלכות שבת סימן שז סעיפים ג-ד

קרא עוד  
אתר זה נבנה באמצעות