1 דקות קריאה
24 Jan
24Jan

בס"ד

על מה מדווחים בהחזרי נסיעות?

שאלה:

עובד משרד החינוך שמדווח בתחילת השנה על כרטיס הנסיעה בו הוא נוסע במהלך השנה לעבודה, וע"פ זה מקבל החזרי נסיעות, ובמקום בו הוא גר יש 2 חברות אוטובוס, האחת יקרה יותר מחברתה, ויוצא שלעתים משתמש בחברה הזולה ולעתים ביקרה, על מה ידווח?

תשובה:

מדין תורה אין לחייב כלל את המעסיק לשלם דמי נסיעות[1], אך כיום ע"פ חוק, מחויב המעסיק לשלם החזרי נסיעות[2], וא"כ מחויב גם כן ע"פ דין תורה מכוח המנהג.

והיות וסיבת החיוב כיום הינה מכוח החוק יש לעיין בלשון החוק וכך כתוב בהרחבה לשנת 2011: "הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס
מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה
של כמה נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה". מבואר בחוק, שהעובד מקבל את סכום הנסיעה המוזל ביותר, ופשוט שכשיש 2 אוטובוסים, האחד זול והאחד יקר, מוטל עליו לקחת את הזול שבינהם, אך נראה שכל זה במידה ו2 האוטובוסים מגיעים בשעה הנצרכת לו בכדי להגיע למקום עבודתו, אך אם יש הפרש גדול בינם מסתבר שלא מוטל עליו להקדים כ"כ במידה ויש לו תחבורה ציבורית בשעה המתאימה יותר. 

ע"כ אם אין הפרש משמעותי בלו"ז בין 2 האוטובוסים נראה שהוא צריך לדווח את סכום האוטובוס הזול יותר, אך אם יש מצבים בהם יש הפרש משמעותי נראה שיוכל לדרוש גם את הסכום של האוטובוס היקר יותר, ואם לדוגמא בבוקר יכול ליסע באוטובוס המוזל, אך בצהרים האוטובוס המוזל אינו מגיע בשעה היעודה, אז ידווח בבוקר על האוטובוס המוזל, ובצהריים על האוטובוס היקר יותר.

במידה ולא ניתן לדווח באופן הנ"ל נראה שיש לו להתייעץ עם המעסיק שלו, כגון המנהל או מנהל החשבונות כיצד ינהג. 


במידה ודיווח על האוטובוס היקר מהטעמים שהבאנו, ודאי שיכול לסוע באוטובוס הזול ובכך לחסוך את הסכום הנ"ל , ואף יכול ליסע בטרמפ, ואין בכך בעיה כלל[3]

 


   

[1] משפט הפועלים פרק ז הלכה א עפ"י שו"ת חות יאיר קנד וכתב שכן משמע בשו"ע קכב סעיף ו.

   

[2] ע"פ חוק הסכם הקיבוצים תשי"ז והרחבותיו. 

   

[3] עיין במשפט הפועלים פרק ז הלכה ד, ובמשפטי תורה ח"א ס' לט ס"ק א, ישכיל עבדי ח"ה ס' כט, וכן נראה מלשון החוק שרק במקום שהמעסיק בעצמו מסיע את המעביד נפטר מחיוב זה, וכך הוא מנהג העולם.

   

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות